top of page

En chans att bearbeta trauma

Obehandlad trauma kan leda till att unga vuxna för vidare psykisk ohälsa såväl som fattigdom och liknande utsatthet till nästa generation. Genom att hantera trauma som personen varit med om ger vi både individen och dennes familj en ny chans.

personer som åker på flak framför åsna
Med traumapaketet kan vi hjälpa en individ att hjälpa sig själv genom att lära denne hantera sitt förflutna

Traumapaketet - en sorts hjälp till självhjälp

Traumapaketet är en donation inom vårt segment "Psykiatrin" som syftar till att erbjuda en individ möjligheten att bearbeta trauma tillsammans med en legitimerad psykolog. Anledningen till att vi på Give back tror extra mycket på just detta paket är att det är en långsiktigt hållbar lösning som kan förändra situationen inte bara för individen själv men för alla i dennes omgivning, inklusive barn och familj.


Traumapaketet ger unga vuxna möjlighet att få vård för obehandlad trauma vilket i sin tur kan hjälpa personen ur depression och göra hen kapabel att försörja sig själv och sin familj. Värdet är inte bara individens egna framtid utan framtiden för alla som är beroende av dess förmåga att fungera i samhället.


Hjärtliga hälsningar,

Give back- teamet

 

Du kan läsa mer om Traumapaketet genom att klicka Här.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page