top of page
Give back - var med och gör skillnad!

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter hos oss. Vår policy utgår från dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Give Back, Org.nr: 802524-2994, Fridenborgsvägen 41, 17069 Solna.

Give back får inga statliga bidrag vilket betyder att vi är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Om du skänker en gåva till oss så är vårt ansvar att skydda dina personuppgifter och informera dig om hur vi behandlar dessa.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

När du är givare till oss så behöver vi spara vissa uppgifter om dig såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gör vi för att kunna tacka dig, ge dig information om vår verksamhet och fråga dig om du vill fortsätta att stötta oss. Laglig grund för insamlingen är berättigat intresse eller fullgörande av avtal när du valt att bli månadsgivare eller gör ett i köp i vår webbshop.

Om du är medlem i vår förening samlar vi in namn, adress, mobilnummer och e-post. Vi sparar uppgifterna för att kunna administrera vår relation med dig när du önskar bli medlem och efter att du blivit medlem för att kunna föra medlemsregister och administrera betalningar av medlemsavgifter. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra avtal med dig.

Vi samlar även in information när du besöker vår webbplats såsom hur du använder webbplatsen, om du lämnar uppgifter i vårt kontaktformulär eller om du väljer att gå vidare med en donation. Vi analyserar dessa uppgifter för att kunna nå ut och anpassa vår marknadsföring. Genom att du ger din e-postadress så kan vi även skicka ut information till dig. Den lagliga grunden är berättigat intresse.

Vi sparar också uppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagen och den lagliga grunden för det är rättslig förpliktelse.

Lämnar vi ut dina personuppgifter?

Det är endast personer som behöver behandla dina personuppgifter som har tillgång till dem.

Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut dina personuppgifter. Om vi har en leverantör som behandlar de personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för så har vi ett avtal med dem för att kunna sköta bokföringen av vår insamling och för stödet ner till Gambia.

Vi har en betalningslösning samt Swish på vår webbplats och den kommunicerar med betaltjänstleverantörer, kortinlösande företag och banker. Vi delar inte dina uppgifter med någon annan tredje part.

Hur länge har vi dina uppgifter?

Vi kommer att spara dina uppgifter så lång tid som du ger oss gåvor och vissa uppgifter sparas olika länge. Vi följer alla lagar och om du inte längre är givare hos oss så sparas dina uppgifter i max 3 år. Medlemsuppgifter sparar vi så länge du är medlem i föreningen. Enligt bokföringslagen måste vi behålla ekonomiska uppgifter i 7 år.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig och för vilket syfte de behandlas i ett så kallat registerutdrag. Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade och få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också i vissa fall få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I vissa fall kan det vara så att vi inte kommer att kunna fullfölja din begäran på grund av legala skyldigheter. Om så sker så informerar vi dig om vad det är som gör att vi inte kan fullfölja din begäran och då begränsar vi behandlingen av dina uppgifter till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Du har alltid rätt att säga nej till olika utskick som vi gör. Om du inte vill ha sådan information eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan så hör av dig till oss på info@giveback.nu.

Om du anser att hantering av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddsregler så har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Cookies

Vad är en cookie (kaka)

Kakor används på en webbplats för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen som finns i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Hur använder vi Cookies?

En cookie ger oss information om en användares besök och med hjälp av den informationen kan vi lära oss mer om våra målgrupper och anpassa och förbättra innehållet på webbplatsen för dig som användare.

Returvillkor

Eftersom dessa pengar går till välgörenhet och är en gåva till människor som är beroende av dessa så har vi ingen ångerrätt. Men om du råkat skriva fel siffror så måste du kontakta oss via telefon eller e-post inom 24 timmar så ordnar vi upp det tillsammans med dig.

Medlemskap

Vill du bli medlem! - Att ge tillbaka är det bästa som finns

Bli medlem och stöd oss I Give Back. Som medlem får du nyhetsbrev, blir kallad till möten, rabatt på våra event och får framför allt möjlighet att engagera dig i våra projekt. Det är våra medlemmar som bär upp föreningen och ger föreningen en röst. Vi ser medlemmarna som föreningens styrka därför behöver vi dig och ditt bidrag.

Att ge tillbaka är det bästa som finns

 

Som medlem behöver vi ditt namn, mejladress och mobilnummer för sms.

Partnerskap

Vill du som företag vara med och stödja det vi gör så är du mer än gärna välkommen att kontakta oss. Som företag eller organisation så kan ni hjälpa oss med följande:

  • Praktikplatser för våra adepter.

  • Kontorslokaler för nätverksträffar och event.

  • Bidrag för att utveckla verksamheten.

  • Övrigt

bottom of page