top of page
Om

Vilka är Give back?

Det var en gång en målare, en apotekare och en terapeut.

Deras kärlek för landet Gambia förde de samman och de funderade på hur de kunde göra skillnad. Målaren sade "Jag ser till så skolorna blir färgglada igen", apotekaren sade "Jag ordnar så sjukvårdsmaterial och mediciner når sjukhusen", terapeuten sade "Jag hör med skolorna vad barnen behöver" och på den vägen är det. Idag heter de Give back och strävar efter att göra vardagen dräglig för Gambias folk.

Give back - som förening.

Föreningen Give back samverkar med hälso- och sjukvårdsexperter i både Sverige och Gambia för att förbättra hälsan hos det gambiska folket. Give back är en svensk förening med säte i Solna. Föreningen är nybildad och har bedrivit sin verksamhet som en religiöst- och politiskt obunden förening sedan 2019. Idag bistår de Gambia men på sikt vill man utöka biståndet till hela Västafrika.

I Gambia samverkar Give back med större organisationer, sjukvårdsexperter samt statliga undervisningssjukhus och psykiatrisjukhus. Tillsammans identifierar och prioriterar man samverkansområden som kompetenssäkring och sjukhusmaterial som behövs.

Give back - var med och gör skillnad!
Vision

Vision

Give backs vision är ett Gambia där de allra mest behövande människorna ska få adekvat hjälp och stöd. Detta vill vi göra genom att stödja viktiga funktioner i det gambiska samhället. Något som är väldigt viktigt för oss är att skapa arbetstillfällen genom att gynna det lokala entreprenörskapet. Vi vill köpa in så mycket som möjligt i Gambia. Genom att bl.a. stödja skolor kan vi med utbildning höja kunskapsnivån hos en stor del av de barn som växer upp i Gambia. 

Give back arbetar utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och tar särskild hänsyn till den afrikanska kontinenten. De globala målen för hållbar utveckling finns för att världens länder ska kunna uppnå fyra viktiga punkter år 2030:

 1. Avskaffa extrem fattigdom

 2. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen

 3. Främja fred och rättvisa

 4. Lösa klimatkrisen

Give back - var med och gör skillnad!
Gambia

Varför Gambia?

Gambia är ett av världens mest utsatta länder. Hälsa och välbefinnande är grundläggande för samhällsutveckling och den gambiska hälso- och sjukvården är i akut behov av resurser eftersom många människor saknar adekvat vård. Därför verkar föreningen Give Back för att förbättra hälsan för det gambiska folket och för att barnen skall få grundläggande utbildning.

 

Gambia är i stort behov av utländsk hjälp och stöd för att upprätthålla anständiga levnadsvillkor för folket. Nu när coronaviruset fortsätter att vända upp och ner på vardagen är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt att förbättra folkhälsan och på så sätt banar vi väg för en ljusare framtid globalt. Tillsammans kan vi agera för att förbättra folkhälsan i Gambia.

Gambia är ett utav världens minsta länder med enorma socio-ekonomiska utmaningar. Folkmängden är cirka 2 400 000 människor på en yta ungefär lika stor som Skåne. Låga inkomster och stor bostadsbrist är några av landets utmaningar. Utbildningen är undermålig vilket i sin tur bidragit till hög analfabetism i Gambia. 

Visste du att Gambia

 • Kallas The Smiling Coast of Africa
   

 • Är ett svenskt resmål sedan 50 år

 • Är det minsta landet på det afrikanska fastlandet
   

 • Har förbjudit kvinnlig könsstympning sedan 2015

 • Har småjordbruk som största försörjningssektor

 • Har en väldigt låg brottslighet men hög spädbarnsdödlighet

Gambia i siffror

 • 68 procent av landsbygdsbefolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns (under 2 USD om dagen).

 • 30% av befolkningen som helhet lever under 1,25 USD om dagen (2019)

 • 43 procent av männen och 65 procent av kvinnorna är analfabeter

 • Befolkningsmängden är 2 377 676 (2019)

Sedan 2017 har sociala framsteg gjorts i Gambia. De mänskliga rättigheterna respekteras mer och demokratiseringsprocessen pågår. Den förväntade livslängden ökar och nio av tio gambier har numera tillgång till rent vatten.

Jordbruk

Det består mestadels av små familjejordbruk som odlar både grödor för självhushåll och jordnötter, vilka är landets viktigaste exportvaror. 

Industri

Den viktigaste industrin är förädling av jordnötter och fisk. På grund av dålig infrastruktur och brist på arbetskraft så hämmas industrin vilket leder till att varorna oftast säljs till utlandet i förädlad form.

Turism

Turismen ger många arbetstillfällen och har stor betydelse för ekonomin. De vackra stränderna och ständiga solen vid kusten lockar charterturister. 

bottom of page