top of page

Vad gör vi?

Globalt hållbarhetsarbete och tillvarata funktionellt material

Give back eftersträvar ett globalt hållbarhetsarbete i liten skala genom att samordna olika tjänster samt tillvarata olika sjukvårdsprodukter som inte längre är i bruk även sådant som skall kasseras men i gott skick. Detta vill vi sända till behövande sjukhus och andra institutioner. Vår utgångspunkt är Gambia, vår vision är att expandera till andra länder i Afrika i framtiden.

Give back - var med och gör skillnad!
barnhem

Barnhem

Erbjuda livskvalité - ett barnhem i taget

Lite hårdraget kan man säga att det finns två typer utav barnhem i Gambia. Det finns de som sponsras av stora, internationella organisationer som skickar in pengar, bidrar med struktur och ofta vägleds av internationella regler och rutiner. Sedan finns det de små barnhemmen som skapas genom att en god samarit tar sig an ett eller två barn varpå ryktet går och fler barn lämpas av utanför dennes dörr tills det blir ett barnhem. Men här finns inga regler, ingen struktur och framförallt inga pengar. Barnen har inga garantier, ingen trygghet och kan exempelvis spendera sin tid på den lokala tippen för att leta mat för dagen. Vi tar oss an ett barnhem i taget, förser med grundläggande saker som mat för dagen och rena kläder. Läs mer om vad du kan göra för Gambias barnhem i Webbshoppen

Give back - var med och gör skillnad!
psykiatri

Psykiatri

Stödja psykiatrisjukhusen

På Gambias psykiatrisjukhus vårdas ca 100 personer med olika diagnoser såsom schizofreni, personlighetsstörningar, psykoser men även depressioner, demens och alkohol- och drogproblem.

 

Vi vill hjälpa sjukhus med vidareutbildning av personal samt att köpa in de stora diagnosböckerna ICD-11 och DSM-5. Vidareutbildning av personalen kan ske med volontärarbetare som har en bakgrund inom detta område. Sjukhusen behöver även tillgång till läkemedel och förbrukningsvaror såsom sårförband, desinfektion, hygienartiklar. Även datorer och skrivare är något som är undermåligt. Till de datorerna behövs även journalsystem för de patienter som är inlagda. Läs mer om vad du kan göra för Gambias psykiati i Webbshoppen

Give back - var med och gör skillnad!
skolor

Skolor

Stödja skolor för årskurs ett till sex

Vi har valt att stödja ett antal skolor på landsbygden. Skolorna har i snitt 425 elever från årskurs 1-6. Föräldrarna skall betala skolavgift varje termin, skoluniform och skollunch. Det skolmaterial som lärarna använder består mest av stora ark papper där man skriver ner det man lär sig och sätter på väggarna. Ibland får en hel klass dela på ett par textböcker på grund av ekonomiska skäl.

Vi samlar in pengar för att alla barn ska ha möjlighet att äta ett mål mat i skolan varje skoldag samt att hjälpa till med skolmaterial så att alla barnen får en bra start i livet med att läsa, skriva samt räkna. Vi räknar med att kunna utöka vår hjälp till andra skolor.

Vi vill i möjligaste mån stödja det lokala entreprenörskapet och därför köper vi mat och skolmaterial på plats i butik nära skolorna. Läs mer om vad du kan göra för Gambias skolor i Webbshoppen

Give back - var med och gör skillnad!
sjukvård

Sjukvård

Stödja sjukvårdsinrättningar

Give back tror på att tillgång till adekvat sjukvård är ett av de mest grundläggande behoven hos en människa. Trots detta är det en lyx som på många platser i världen är få förunnat. Det är vår ambition att kunna stödja sjukvårdsinrättningar och personal i Gambia. För många av oss har just adekvat sjukvård alltid varit en självklarhet, vi ser därför vårt arbete med att bistå en eftersatt sjukvård som ett globalt hållbarhetsarbete.

Vi har erfarenhet av att det förekommer läkemedelssvinn och kassering av material och produkter som fortfarande är i brukligt skick vilka kan göra en stor skillnad på plats. Många sjukhus i Gambia saknar idag läkemedel, förbrukningsvaror, hygienartiklar och medicinsk utrustning. Läs mer om vad du kan göra för Gambias sjukvård i Webbshoppen

bottom of page